Over vroeger tijden

In samenwerking met Erfgoed Brabant en Cultuurpunt Altena wordt invulling gegeven aan een aantal educatieprojecten. Details hierover vindt u onder 'Onderwijs'.

Zo is er 'op stap met Jet en Jan, jong in 1910', gericht op Groep 5 van het primair onderwijs en Overgisteren, gericht op groep 1 en 2. 

 

Bij het project Jet en Jan voeren de kinderen tijdens een bezoek aan het museum een zestal activiteiten uit die de kinderen leren hoe een en ander vroeger ging.

Bij het project Overgisteren, bestemd voor de kleintjes, ligt het accent op het beleven: kijken, ruiken, voelen en dergelijke. Deze activiteiten worden dan in het museum uitgevoerd.

 

Nieuwe projecten als Museumschatjes en Museumschatten lopen inmiddels ook. 

Kunstroute

Jaarlijks wordt er in het tweede weekend van september een kunstroute gehouden in Woerkum, gelijk met Open monumentendag, waarbij op diverse plaatsen in ons mooie historische stad(je) allerlei kunst én monumenten zijn te bekijken. Ook het museum werkt hier graag aan mee.