Het gebouw

Het museum is gehuisvest in een historisch gebouw: het voormalige Arsenaal van de vesting Woudrichem.

 

Wat wel leuk is om te vermelden, is dat het terrein, waar het Arsenaal gebouwd is, al in het jaar 1700 hiervoor gereserveerd werd, blijkens onderzoek door Ferd van Roode, 20-10-2016:

"Omstreeks 1700 verdwijnen in enkele decennia vanwege die militaire versterking 16 gebouwen. Deze liggen
vlak langs de wal en op de bolwerken. Die laatste worden opgehoogd. Dit gaat op het NO-bolwerk ten koste van
een brouwerij, een herberg en diverse huizen, die er nog geen 100 jaar staan. De daar eveneens in 1600
gesitueerde Loevesteinse poort wordt zuidwaarts verplaatst. Een vrij nieuw huizenblok dat pal onder de
oostelijke wal staat wordt afgebroken. Daar zal in de 19e eeuw een kazerne gebouwd worden. Een gebied tussen
het ZO-Molenbolwerk en de Koepoort wordt bij voorbaat onteigend. Dit terrein wordt op de kadasterkaart niet
ingekleurd, het is militair geheim. Hier zal pas 150 jaar later het Arsenaal worden gebouwd."

 

Het voormalig Arsenaal is een rechthoekig gebouw uit 1851 met zeer zwaar muurwerk en een zadeldak tussen twee brede zijtopgevels. Het heeft segmentvormig overtoogde vensters. Ten zuiden en oosten van het gebouw was een laad- en losplaats voor militaire goederen.

 

De aanbesteding was in 1851, blijkens deze aankondiging in een krant. bron: www.Delper.nl 

Er is kennelijk meteen voortvarend begonnen met de bouw, want ook de steen, boven de ingang aan de zijkant, geeft als bouwjaar 1851 aan.

Blijkens diverse krantenartikelen, zijn er ook regelmatig openbare verkopingen gehouden. bron: www.Delper.nl 

In 1955 is de Vesting als verdedigingswerk opgeheven. Het Arsenaal heeft daarna diverse functies gehad, zoals opslagplaats en poppodium. Bekende bands zoals Long tall Ernie and the Shakers, de Bintangs en Herman Brood and his Wild Romance hebben hier  opgetreden. Het museum is nog steeds op zoek naar foto's uit die tijd.

 

In 1971 komt er een grote verandering: de hele vesting verkeert in deplorabele staat en bond Heemschut komt met een plan om de vesting op te knappen. Prins Claus komt zelfs naar de vesting om de start te geven, blijkens dit krantenartikel.

Bond Heemschut koopt het Arsenaal en restaureert het.