Het Visserij- en Cultuurhistorisch Museum

Woudrichem was lang één der belangrijkste vissersplaatsen, vooral wat betreft de zalmvisserij. Het Visserij- en Cultuurhistorisch Museum is voortgekomen uit het initiatief van een groep enthousiaste inwoners van Woudrichem onder leiding van visser en veerman Janus Baks. Zij  begonnen met het inzamelen van historisch materiaal over de riviervisserij. In enkele jaren was zoveel materiaal bijeengebracht dat besloten werd om een museum in te richten. De verzameling geeft inmiddels een vrijwel volledig overzicht van de Nederlandse riviervisserij, maar ook diverse inkijken in de cultuur van de streek.

In onze afzonderlijke afdelingen worden de diverse technieken getoond aan de hand van modellen, uitleg en foto's. Er zijn originele vissersscheepjes opgesteld, een smederij, werkplaats, touwbaan en tal van gebruiksvoorwerpen die u dichterbij vroeger zullen brengen.

Om de oude ambachten van weleer levend te houden worden er door het museum daarbij nog diverse cursussen verzorgd, waaronder het zeilmaker, mandenmaken, nettenbreien en dergelijke.

Janus Baks †

Ons museum wordt gedragen door enthousiaste vrijwilligers en suppoosten, waarmee we samen een stukje lokale historie en sfeer met u kunnen delen. Kijkt u gerust even rond door onze website. Heeft u vragen? We horen het graag!