CBS de Parel uit Rijswijk/Giessen bezoekt het Museum

Op maandag 9 april 2018 bezocht groep 1/2 het Visserijmuseum in Woudrichem in het kader van het project Overgisteren.

 

De kinderen hadden buiten op straat een koffer gevonden die ze terug kwamen brengen en mochten daarna de inhoud voelen, ruiken, platen kleuren, figuren bekijken en diverse details van een schilderij bekijken.

 

Zo kregen de kinderen een beter begrip van het belang om voorwerpen uit het verleden te bewaren.

Voor de docent

Projectinformatie Overgisteren

Doelgroep Groep 1, Groep 2

 

Leergebied 

Geschiedenis, taal, rekenen, handvaardigheid, tekenen, muziek, spel. Overgisteren sluit aan bij de gebruikelijke manier van kleuteronderwijs, waarbij de klas een aantal weken met een thema bezig is. 

 

Thema's vroeger, museum, taalontwikkeling.

 

Leerdoelen

 • De leerling kan begrippen rondom erfgoed herkennen: vroeger, oud, nieuw, bewaren, bijzonder, voorzichtig, van jezelf, van iedereen.
 • De leerling kan met zijn/haar zintuigen eigenschappen van erfgoed onderzoeken en beschrijven.
 • De leerling kan onderdelen van het verhaal dat hoort bij het erfgoed navertellen of naspelen.
 • De leerling kan bij een eigen persoonlijk voorwerp aan een ander vertellen wat dit betekent voor zichzelf.
 • De leerling kan voorzichtig omgaan met erfgoed.

 

Tijdsbeslag 2 tot 6 weken, naar keuze van de leerkracht. De museumles duurt 90 minuten.

 

Plaats van uitvoering Klas en museumbezoek

 

Lesmateriaal Kant-en-klaar lespakket bestaande uit:

 • De koffer van een museummedewerker vol voorwerpen
 • Docentenhandleiding
 • Boeken voor de verteltafel
 • Kralenkaarten, leesrupsen, woordkaarten, stempelkaarten, woordplaten
 • Memoryspel
 • Werklessen voor in de hoeken

 

Beschikbaarheid en kosten 

Het project is beschikbaar bij een aantal musea in Noord-Brabant. Neem contact op met het museum of de Marktplaats Cultuureducatie over de voorwaarden voor deelname. Kosten variëren tussen de deelnemende musea. Meestal kost deelname tussen de €40 en €80 per klas. Dit is inclusief zes weken huur van het lespakket én de les in het museum onder leiding van een museumdocent.